Gbos tham gia nhiều hoạt động triển lãm trong nước cũng như ngoài nước.

Năm 2019 chúng tôi tham gia tại thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó chúng tôi cũng mở rộng và tham gia nhiều hoạt động triển lãm quảng cáo khác trên nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng như ngoài khu vực.