Showing all 4 results

MÁY PHUN KEO GIẢI PHÁP NGÀNH NỘI Y

-Máy phun keo thay thế cho đường chỉ may.

-Tập hợp những dòng máy chuyên để phun keo.

  1. Hai đầu phun keo camera độc lập, bàn tiếp liệu tự động
  2. Một đầu phun keo+ 1 đầu cắt laser giải pháp hữu ích vừa cắt vừa phun
  3. Một đầu phun keo+ 1 đầu cắt laser giải pháp tối ưu cắt không răng cưa