Showing 1–10 of 17 results

GIẢI PHÁP CHO NGÀNH MAY MẶC

Các giải pháp cho ngành may mặc:

  1. Cắt khắc laser
  2. Cắt bằng dao
  3. Phun keo
  4. Phun mực đánh dấu