Mạng lưới kinh doanh Gbos Sau nhiều năm đổi mới và phát triển đã có sự phát triển nhanh chóng và mở rộng được nhiều chi nhánh

Hiện nay, công ty Gbos đã có nhiều chi nhánh trên toàn quốc và thế giới

Trụ sở chính: Làng Công nghiệp Tongufha TongSha Scien-Tech Khu công nghiệp DongGuan Thành phố Quảng Đông

Cơ sở sản xuất: Khu công nghiệp công nghệ Tongsha Đông Thành phố Đông Quan tỉnh Quảng Đông

Năm 2013 thành lập công ty TNHH GBOS laser tại địa chỉ: 314, Đường Lê Thị Trung, An Phú, Thuận An, Bình Dương